Οικονομία

 

 • Στόχος μας η αναθεώρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2%. Μπορούμε να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% για τα επόμενα πέντε χρόνια και να κερδίσουμε μία ρύθμιση του χρέους που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόπληρωμής του χωρίς να στραγγαλίζει την ελληνική οικονομία.

 

 • Χρειαζόμαστε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα να μπορεί να χρηματοδοτεί επενδύσεις και να στηρίξει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

 

 • Φορολογικά κίνητρα που δίνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες για νέες επενδύσεις.Με ελάφρυνση της φορολογίας, ανάλογα με τις δαπάνες προσωπικού και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Με μικρότερες δαπάνες έτσι ώστε να έχουμε τον αναγκαίο δημοσιονομικό εξορθολογισμό.

 

 • Μπορούμε να πετύχουμε νέο, πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Με περισσότερες αποκρατικοποιήσεις, ειδικά στους τομείς που αποτελούν συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

 

 • Σύνδεση του αφορολόγητου ορίου με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

 

 • Αυτοματοποιημένο σύστημα Αξιολόγησης Δημοσίων Δαπανών για να επιτευχθεί ο εξορθολογισμό τους και αν αποφευχθούν οι οριζόντιες περικοπές.

 

 • Δυναμική αντιμετώπιση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (ΝΡΙ_5) με εισαγωγή κινήτρων και κυρώσεων που θα επηρεάζουν τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.

 

 • Εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου(Ν. 4262/2014)για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων.

 

 • Άμεση ενεργοποίηση και αξιοποίηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου κεφαλαιακών συμμετοχών («IfG» GreekSMEEquity).

 

 • Προσέλκυση συνταξιούχων από άλλες χώρες της Ε.Ε για αγορά κατοικίας και συμμετοχή τους στην φορολογική μας πολιτική.

 

 • Ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG Agri και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειμένου να δημιουργηθούν εγγυητικά κεφάλαια για νέα δάνεια στον αγροτικό τομέα.