Ασφαλιστικό

 

  • Επιμένουμε στην δημιουργία 3 Ταμείων Κύριας Ασφάλισης : μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων/ελεύθερων επαγγελματιών.

 

  • Επαναφορά της «Ρήτρας Μηδενικού Ελλείμματος» στην επικουρική ασφάλιση, με όφελος περίπου 350 εκ. για τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

  • Χορήγηση πραγματικών κινήτρων για την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα, της ιδιωτικής ασφάλισης.

 

  • Συμψηφισμός των οφειλόμενων εισφορών στον ΟΓΑ, για τον τελευταίο χρόνο μόνο, με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

 

  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα και αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

 

  • Διεύρυνση της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε ολόκληρη τη χώρα σε διάστημα δώδεκα μηνών. Με διαφανής και εντατικούς έλεγχους εξασφαλίζουμε ότι θα λαμβάνουν βοήθεια όσοι το χρειάζονται και όχι όσοι απλά εκμεταλλεύονται τις τρύπες που υπάρχουν σήμερα.

 

  • Ριζική αναδιάρθωση του ασφαλιστικού μας συστήματος. Καθίσταται πλέον αναγκαία η ένταξη κεφαλαιοποιητικών στοιχείων.

 

  • Καταπολέμηση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας με εντατικούς ελέγχους.

 

  • Υιοθέτηση και εφαρμογή του Ολλανδικού μοντέλου για τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις. Στόχος είναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαλόγου και η ανάδειξη συναινετικών λύσεων που θα βασίζονται σε πραγματικά οικονομικά δεδομένα και σε καλές πρακτικές άλλων χωρών.