Φιλί της ζωής σε όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Συγκεκριμένα, εξήγγειλε το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Δεν έδωσε, όμως, ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί η εξαγγελία αυτή, ώστε να αποτελέσει πράγματι μια ανάσα για τους χειμαζόμενους από την οικονομική ύφεση ελεύθερους επαγγελματίες. Το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά φιλί της ζωής για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς, από την άλλη πλευρά, να επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όλα αυτά αν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς είχαν ένα μελετημένο σχέδιο, το οποίο, όμως, δεν φαίνεται να διαθέτουν, τουλάχιστον ως σήμερα.

Η κύρια προϋπόθεση, η οποία και περιλαμβανόταν στην πρωθυπουργική εξαγγελία, ήταν να καταβάλλονται οπωσδήποτε από τον ασφαλισμένο οι τρέχουσες εισφορές.

Αυτό είναι κατανοητό, καθώς στόχος είναι να επανενταχθούν στο σύστημα ασφαλισμένοι που λόγω οφειλών είχαν βγει εκτός αυτού. Όμως τι μπορεί να γίνει με αυτά που οφείλονται; Με ποιους όρους θα μπορούσε να ρυθμιστεί η καταβολή τους, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να μην αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα προβλήματα όταν θα φτάσει στην ώρα της συνταξιοδότησης;

Εκεί έρχεται η πρότασή μου για να μπει ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει ταυτόχρονα ασφαλισμένους και ασφαλιστικά ταμεία. Συγκεκριμένα, προτείνω το ανώτατο χρονικό όριο παγώματος των οφειλών να οριστεί στα πέντε χρόνια. Εφόσον, λοιπόν, αποφασίσει κάποιος να υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή, να του προσφέρονται δύο επιλογές.

Η πρώτη είναι να επιμηκύνει τον εργασιακό του βίο για όσο χρόνο έχει παγωμένες οφειλές και να συμπληρώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα σύνταξιμά του χρόνια. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος παγώνει τις οφειλές τριών ετών και δικαιούται συνταξιοδότηση στα 62 χρόνια.

Τότε αυτός μπορεί να παρατείνει τον χρόνο εργασίας έως τα 65 και να πάρει τότε κανονικά τη σύνταξή του, χωρίς να οφείλει τίποτα στο ασφαλιστικό του ταμείο.

Η δεύτερη επιλογή είναι να καταβάλει το ποσό των οφειλών για την τριετία με τον τόκο που αναλογεί με βάση το επιτόκιο με το οποίο δανειζόταν η Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτήν την κίνηση μπορεί να προχωρήσει και πριν τον χρόνο συνταξιοδότησης. Αυτό θα τον ωφελήσει, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καταβάλει λιγότερους τόκους λόγω του μικρότερου διαστήματος αποπληρωμής.

Αντίστοιχα, και στην πλευρά των ασφαλισμένων επιχειρηματιών να παρέχονται όλα τα δικαιώματα που θα είχαν εφόσον ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι.

Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας και πρόσβαση στο σύστημα υγείας ως κανονικοί ασφαλισμένοι. Τα δικαιώματα αυτά θα αναστέλλονται σε περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

Αν στην πορεία προς τη συνταξιοδότηση, και πριν την ημερομηνία αυτής, ο ασφαλισμένος επιθυμεί να αναγνωρίσει χρόνια ασφαλιστικού βίου (π.χ. στρατιωτικής θητείας ή φοίτησης σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ) να έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει με την προαναφερθείσα διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή θα υποχρεούται να πληρώσει τον τόκο που αναλογεί μέχρι εκείνη την περίοδο.

Με την παραπάνω πρόταση θα εξασφαλιστεί η διαρκής τροφοδότηση με πόρους του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε το τελευταίο να είναι σε θέση να χορηγεί συντάξεις.

Κύρια, όμως, θα προσφέρει μεγάλη διευκόλυνση στους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, δίνοντάς τους ένα φιλί ζωής προκειμένου να παραμείνουν εντός πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης…

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΚΚΟΡΗ Πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη